OPLAN SAGIP TAHANAN from Jovenmarlo A. Imperio's blog

Iligtas ang tahanan mula sa masaklap na karanasan dulot ng pagbagsak ng moralidad at sa lahat ng kasamaan dulot ng paninigarilyo, paginom ng alak, at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Itaguyod ang isang tunay na masaya, malusog, at maunlad na uri ng pamumuhay na may pagkilala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos.


Tangkilikin ang paglilingkod ng mga bumubuo ng Share Jesus Missions - isang programa sa Internet na ang layunin ay magtatag mga centro ng pagmimisyon para sa mga kaanib at nagnanais maging mga kaanib ng H4J - Ang Homes for Jesus Network ng Global Frontiers Institutel


     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Jovenmarlo A. Imperio
Added Jan 9

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives