• Jovenmarlo A. Imperio
    Jovenmarlo A. Imperio created a new blog post
    OPLAN SAGIP TAHANAN
    Iligtas ang tahanan mula sa masaklap na karanasan dulot ng pagbagsak ng moralidad at sa lahat ng kasamaan dulot ng paninigarilyo, paginom ng alak, at ...
    Jan 9
    0 0